Dec 15, 2012

Open brief aan stichting 113online

Geachte heer Mokkenstorm,

In de uitzending van 'Nieuwsuur' van donderdag 13 december jl. refereerde u als oprichter van zelfmoordhulplijn 113online aan mijn interview in 'De wereld draait door' van 12 september jl. als voorbeeld van een 'heldhaftig gemaakte, geromantiseerde en gedramatiseerde' verslaggeving over zelfmoord. U bestempelde de manier waarop er over mijn autobiografie was gesproken aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk als iets wat 'kwaad' kan, omdat het kopieergedrag zou kunnen bewerkstelligen.

Feit is dat na het optreden in 'DWDD' er een aantal zelfmoorden meer zijn geregistreerd (6) dan normaal gesproken het geval is op een doordeweekse dag in Nederland, namelijk 2 tot 3. Deze informatie is mij verstrekt door o.a. ProRail.

Tegenover deze 6 zonder enige twijfel uiterst tragische gevallen staan echter meer dan 100 (!) emails die ik heb mogen ontvangen n.a.v. datzelfde interview waaronder een groot aantal met als boodschap: 'Viktor, dank voor je verhaal. Ik zie nu af van zelfmoord, ik ga op zoek naar hulp.' Daar heb ik u niet over gehoord, hoewel ik dit wel met 113online heb besproken.

In dit kader is het wellicht interessant even te kijken naar mijn persoonlijke ervaring met de stichting 113online.

De dag na mijn optreden bij 'DWDD' ben ik naar het kantoor van 113online in Amsterdam gegaan om te zien of er een eventuele samenwerking mogelijk zou zijn waarbij ik mij als vrijwilliger zou willen inzetten. Overigens had ik mij via de 113online website een krap jaar daarvoor ook al aangemeld maar na enkele emails heen en weer te hebben gestuurd met de vrijwilligerscoordinator, nooit meer iets gehoord. Verdere aanvragen van mijn kant bleven onbeantwoord. Ruim een half jaar later moest 113online toegeven de door mij ingevulde formulieren niet meer terug te kunnen vinden en pas na lang zoeken bleken mijn gegevens (inklusief copie identiteitsbewijs!) in een email box te zitten van een medewerker die niet langer meer bij 113online in dienst was, wat tevens verklaarde waarom ik geen antwoord meer had gekregen op de emails die ik aan die medewerker had gestuurd.

Tijdens mijn gesprek met 113online (later ook per email) werd mij op het hart gedrukt om vooral niet (!) mee te doen met tv programma's als in datzelfde programma beeldmateriaal van voorbijrazende treinen zou worden gebruikt of op een andere manier zou worden ingegaan op de methode van zelfdoding. Dat zou namelijk het eerder genoemde kopieergedrag in de hand werken. Zelfs heeft 113online kontakt gehad met de redactie van een van de tv programma's waar ik later in ben verschenen om deze overeenkomstig te waarschuwen.

En wat zie ik nu? U, die nota bene in de raad van bestuur zit van de stichting 113online verschijnt doodleuk in een tv-programma ('Nieuwsuur') waar zowel beeldmateriaal van voorbijrazende treinen wordt getoond als ook op de manier van zelfdoding wordt ingegaan (Fleur Bloemen).

Tevens schroomt u er niet voor terug om het u gegeven podium bij 'Nieuwsuur' te gebruiken om de noodzaak van meer subsidie aan te geven voor een stichting die is opgericht in 2009 en zich de suicidepreventie ten doel heeft gesteld, terwijl eind 2012 blijkt dat deze stichting tenminste in de huidige opzet, haar doel niet heeft weten te bereiken. Sterker nog, het aantal zelfmoorden en pogingen hiertoe is sinds 2009 alleen maar toegenomen!

Sinds mijn eerste tv optreden heb ik meer dan 250 emails gekregen en tal van overige reacties, grotendeels van mensen die in mij als ervaringsdeskundige een mogelijkheid hebben gevonden om zonder gene, schaamte of angst te kunnen praten over de thema's 'depressie' en 'zelfmoord'. Dit wijst er volgens mij op dat er een sterke behoefte is aan het bespreekbaar maken van eerder genoemde problematiek, zonder sluier van anonimiteit zoals bijvoorbeeld bij 113online het geval is.

Tot slot: de actuele discussie over suicide richt zich vooral op het zogenaamde kopieergedrag. Gisteren verklaarde uw mede raad van bestuurslid Ad Kerkhof in een artikel in De Volkskrant dat dit gedrag tot stand komt, o.a. door 'positieve rolmodellen': mensen die succesvol zelfmoord hebben gepleegd.

Als mogelijke zelfmoordenaars een positief rolmodel nodig hebben om tot hun fatale daad over te gaan, dan hebben ze wellicht een soortgelijk rolmodel nodig om juist te overleven. Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat ik zeker naar dit 'andere rolmodel' had willen luisteren in de periode voorafgaande aan mijn zelfmoordpoging, als deze voorhanden was geweest.

Daarom heb ik besloten mijn verhaal op papier te zetten: om te laten zien dat het mogelijk is om over de drang naar zelfmoord heen te komen, zelfs als je net als ik destijds, er 100% (!) van overtuigd bent dat het de enige oplossing is om uit de problemen te komen waarin je op dat moment verkeert. En daar is niets heldhaftigs of romantisch aan.

Met vriendelijke groeten,

Viktor Staudt

Naschrift: in Februari heeft psychiater Mokkenstorm met mij persoonlijk contact opgenomen waarbij hij aangaf het te betreuren dat het tot dit misverstand is gekomen. Daarnaast wilde hij op zoek gaan naar een mogelijkheid om de krachten te bundelen om zo nog meer mensen te bereiken in de hoop hen te kunnen helpen. Uiteraard werk ik daar graag aan mee!