Sep 13, 2015

Het inconsequente gedrag van Jan Mokkenstorm

Beste Jan,

om maar meteen met de deur in huis te vallen: je weet dat ik een diepe buiging voor je maak, als het gaat om datgene waarvoor je je inzet: de suïcide preventie. En een diepe buiging is in mijn geval niet eenvoudig. Op dat moment zit ik zo ongeveer dubbelgeklapt in mijn rolstoel. Maar dat heb ik er graag voor over.

Totdat ik vanochtend werd gewezen op een artikel in 'Vrij Nederland' van 10 september jl. Hierin wordt gesproken o.a. over het zogenaamde copycat ('Werther effect') n.a.v. berichtgeving over zelfmoorden. Jij zegt daarin: 'Hetzelfde gold voor die keer dat de schrijver Viktor Staudt het verhaal van zijn zelfmoordpoging in het Amstelstation mocht vertellen in DWDD. De nacht daarop waren er aanzienlijk meer suïcides op het spoor dan gemiddeld.'

Ten eerste was het niet op station Amstel dat ik voor de trein sprong, maar bij station Rai. Maar veel belangrijker vind ik dat je hier inconsequent bent. Des te meer omdat we het hier al vaker over hebben gehad (zie mijn open brief aan jou van 15.12.2012)

Inconsequent: sinds 2009 is het aantal suïcides in NL per jaar alleen maar toegenomen, met uitzondering van een lichte daling in 2014 t.o.v. 2013. Het absolute aantal suïcides echter, is fors gestegen. Desondanks zou ik het niet in mijn hoofd halen om in een interview te beweren, dat dit komt omdat jouw '113online' website foto's van triest kijkende mensen laat zien, die zeggen dat ze eigenlijk wel klaar zijn met leven. Want ik weet dat naast de toename van de suïcides er ook een hoop zelfmoorden zijn voorkomen, juist door jullie inzet.

Maar mij verwijt je opnieuw een (kortstondige) toename van het aanzal zelfmoorden. En daar laat je het bij. En dat vind ik niet in orde.

Natuurlijk, elke suïcide is er eentje teveel. Echter: na dit bewuste interview in DWDD, heb ik een aantal emails heb ontvangen van mensen, waarbij de strekking neerkwam op: 'Viktor, ik heb je verhaal gehoord. Ik heb je begrepen. Ik ga (opnieuw) op zoek naar hulp.' En als ik nu even een ijskoude optelsom mag maken: het aantal van deze mails is groter dan het aantal 'extra' zelfmoorden welke plaatsvond in de 24 uur na de uitzending.

Nogmaals: elke zelfmoord is er een teveel. En de inhoud van het bewuste interview verdient wellicht niet de schoonheidsprijs: het ging hier met name over de methode. Daarbij komt dat ik te onervaren was in de omgang met de media, om het gesprek in een andere richting te draaien. Hoe dan ook: om alleen te vermelden dat het aantal suicides kortstondig is gestegen, doet geen recht aan dit bewuste interview. En al helemaal niet aan mijn inzet.

Ti saluto!

Viktor

P.S. Woensdag 16 september a.s. geef ik een lezing aan het LUMC, te Leiden. Jouw collega Alexandra de Raadt zal daar ook zijn, naar ik heb begrepen. Als de tijd het toelaat, zal ik de gelegenheid aangrijpen hier met haar over te praten.