Nov 9, 2016

Zelfmoord, zelfdoding of suïcide. Wat is de juiste term?

Regelmatig wordt mij gevraagd waarom ik tijdens mijn voordracht spreek over 'zelfmoord'. Moord is immers een strafbaar feit. Een misdaad. Dat zou betekenen dat iemand die 'zelfmoord pleegt', een moordenaar is. Een misdadiger.

De ervaring heeft geleerd dat met name nabestaanden zich uitermate kunnen storen aan het gebruik van deze term. Het gebeurt zelfs dat mij ronduit wordt verweten, dat ik mensen kwets (!), telkens als ik deze term gebruik. En dat bij herhaaldelijk 'kwetsen', er zelfs een zekere opzet in het spel zou zijn.

Naar ik heb begrepen, bestaat er onder nabestaanden een voorkeur voor de term 'zelfdoding'. Dat zou minder 'zwaar' zijn. En dat terwijl iemand doden, volgens mij ook een misdaad is.

De betekenis van beide termen heb ik opgezocht in 'Van Dale'.

Zelfmoord: het benemen van het eigen leven.
Zelfdoding: zelfmoord.
Als ik naar de emotionele lading van deze begrippen kijk, kan ik me heus wel voorstellen dat juist nabestaanden niet graag willen worden geconfronteerd met de term 'moord', als het om het verlies van een dierbare gaat. Tegelijkertijd is het zo dat 'moord' in de term 'zelf-moord' een andere betekenis heeft, dan wanneer het zelfstandig wordt gebruikt. Een verschijnsel wat vaker voorkomt in een taal.

Mijn voordracht heeft ten doel het bespreekbaar maken van het lijden aan o.a. depressies en het hebben van zelfmoord-, zelfdoding- of suïcidale gedachten. Het idee is dat hierdoor een weg kan worden gevonden om een oplossing te vinden. Natuurlijk geldt dat in eerste plaats voor de betroffene(n) zelf.

Daarnaast hoop ik door het delen van mijn ervaring inzicht te kunnen geven in wat er omgaat in iemand, die overweegt een einde aan zijn leven te maken. Op die manier hoop ik omstanders (familie, vrienden, collega's) een hou-vast te kunnen bieden: wat te doen als iemand in je omgeving is getroffen door bijv. een depressie, of een angststoornis.

Nabestaanden zijn mensen die op zoek zijn naar antwoorden. Niet zelden vertwijfeld of zelfs wanhopig van verdriet, op zoek naar een reden 'waarom'. Laat ik duidelijk zijn: ik heb geen antwoord op die vraag. Ik kan alleen vertellen wat er destijds met mij is gebeurd. Ook hoe het anderen is vergaan, gebaseerd op de reacties die ik sinds het verschijnen van mijn boek heb ontvangen. En misschien dat daar een woord tussenzit, of een gevoel, of een beschrijving van een gebeurtenis, wat een klein beetje kan helpen bij het zoeken naar antwoorden.

Nooit zou ik iemand die de moeite neemt om naar mijn verhaal te luisteren, willen kwetsen. Natuurlijk wil ik graag rekening houden met degene die ik op dat moment tegenover mij heb. Ik kan alleen maar om begrip vragen, als ik het de ene keer gaat over zelfdoding en de andere keer over zelfmoord. Voor mij zijn het nl. twee identieke termen, net als in het woordenboek staat.

Ik bedoel er niets kwaads mee.Lezingen binnenkort:

Maandag 14.11 Yarden Doetinchem, Nutselaer 4

Dinsdag 15.11 Yarden Epe, Stationsstraat 29

Woensdag 16.11 Yarden Ede, Slingerboslaan 15

Donderdag 17.11 Yarden Beuningen, Schoenaker 12

Vrijdag 18.11 Yarden Diepenveen, Raalterweg 27-29

Toegang gratis. Voor meer info: https://www.yarden.nl/vereniging/agenda.htm