Sep 28, 2017

Euthanasiepoeder kan levens redden

Coöperatie 'Laatste Wil' kan levens redden. Want het beschikbaar stellen van een middel waarmee een einde aan het leven kan worden gemaakt, zal leiden tot minder suicides.

Dat geldt met name voor de groep mensen die gebukt gaat onder een depressie, persoonlijksheidsstoornis, angststoornis e.d. en overweegt om tot levensbeëindiging over te gaan. Want al jarenlang bericht met name de Zwitserse 'hulp-bij-zelfdoding' organisatie 'Dignitas', dat meer dan 90% van de mensen die lijden aan een depressie en zich aanmelden om deze hulp te verkrijgen, hier uiteindelijk geen gebruik van maakt.

Dat komt omdat het ter beschikking hebben van een zogenaamde 'zachte methode' om uit het leven te kunnen stappen, een enorme opluchting kan betekenen. Stel je voor: je lijdt aan een aandoening waardoor je nauwelijks nog kunt funktioneren. Tegelijkertijd kan niemand zeggen, of het ooit beter zal worden. Het liefst wil je vandaag nog uit die hel stappen. Aan de andere kant stel je jezelf de vraag of het zinvol is, om eventueel voor de zoveelste keer, toch nog een keer op zoek te gaan naar hulp (therapie, medicijn). Maar om die stap te zetten, ontbreekt het je simpelweg aan kracht. Want al je energie wordt opgeslokt door de druk die wordt veroorzaakt door het gevoel niet te kunnen ontsnappen.

Het idee gevangen te zijn in je eigen leven wordt weggenomen, op het moment dat je een middel binnen handbereik hebt, waarmee je hieraan een einde kunt maken. Doordat die druk wegvalt, krijg je de energie om te kijken naar het alternatief: opnieuw op zoek naar hulp. Niet zelden leidt dit alsnog tot een verbetering van de situatie. Met als gevolg dat de suicide gedachten afnemen.

Natuurlijk zal altijd het risico bestaan dat mensen die later eventueel gered hadden kunnen worden, nu overlijden door zelfdoding. Maar dat risico bestaat al langer: elke keer wanneer bijvoorbeeld de NS meldt dat er een 'aanrijding met een persoon' heeft plaatsgevonden, met alle gevolgen vandien.

Nieuw is het risico dat optreedt door het verbieden van het middel van 'Laatste Wil', of door het verbinden van voorwaarden aan het kunnen verkrijgen van dit middel (bijvoorbeeld een 'OK' van een psychiater – of nog erger: van twee psychiaters, die het eerst nog met elkaar eens moeten worden!). Of zoals Gert van Dijk (ethicus) schrijft: 'Maar ik denk dat die beperkte toegang de prijs is die autonome mensen moeten betalen om hun niet zo autonome medeburgers te beschermen.' Dat mag dus nooit het geval zijn.

Mensen die ernstig lijden maar nu gedwongen worden om verder te leven, zonder enige zekerheid dat het beter zal worden. Dat is immoreel. Oftewel: het risico van onjuist gebruik van een 'zachte methode' mag nooit opwegen tegen de vrijheid die een mens heeft, om naar eigen inzien over zijn eigen leven te beschikken.